Zápisnica 9. Január 2014

Zápisnica 9. Január 2014

9. januára 2014 Zápisnice 0

Zápisnica zo zasadania vedenia výborov klubov konaná 09.01.2014

 1. Prítomní pp Grossman Pavol, Burcák Jaroslav, Eližér Helmut, Jalč Herbert, Sekerák Miloš, Mikula Braňo, Sucharda Jaroslav, Ihnát Ladislav, Vitko Ľubomír.
  Ostatní prítomní – pp – Čonka Peter, Vojčík Radoslav
  Ospravedlnení – pp Vejačková Alena, Vidricko Ondrej
 2. Vybrali sa termíny podujatí Cassovia capu roku 2014 nasledovne:
  1. 11. mája Kechnec
  2. 25. mája Zelený Dvor
  3. 8. júna Medzev
  4. 29. júna Stropkov
  5. 20. júla Rožkovany
  6. 3. augusta Kavečany
  7. 17. augusta Debraď
  8. 7. september Budimír
  9. 21. september Družstevná pri Hornáde
  10. 5. október Malé Trakany
 3. Bola vyplatená internetová stránka na rok 2014, 95 € – pán Grega.
 4. Úprava štartovného na rok 2014 – jednohlasne odhlasovaná na 20 €.
 5. Prostriedky pri neoprávnenom proteste zostanú voFONDE Cassovia cup-u použijú sa na rozvoj ďalšej činnosti.
 6. Jazdec, ktorý predčasne ukončil preteky, oznámi to jury, alebo časomiere, alebo technickému komisárovi /riešenie prestojov medzi štartmi/.
 7. Do podujatia pribudla čierna vlajka – stiahnutie z trate pre vylúčenie.
 8. Do podujatia pribudla modrá vlajka znamená – jazdec jazdiaci o kolo menej umožní prejazd rýchlejšieho jazdca.
  Vlajka bude v priebehu trate umiestnená len na jednom mieste, väčšinou v oblasti cieľa/ bezpečnostný prvok/.
 9. Zavádzacie kolo v tréningu zavádza poverený jazdec pomalšie, zavádzaní jazdci zavádzajúceho jazdca nesmú predbehnúť ani v motokrosovej časti trate, platí diskvalifikácia / bezpečnostný prvok/.
 10. Pre kategórie Lady sa na jednotlivom podujatí dohodne dĺžka rozjazdu, platí rozlíšenie motocyklov Lady prednými tabuľkami opatrenými ružovým podkladom pod štartovým číslom/ bezpečnostný prvok/.
 11. Schôdza sa zaoberala zľahčením tratí v obťažnejších terénoch pre triedu Dorast.
 12. Pán Grega zabezpečí informovanie činovníkov časomiery a zdravotného zabezpečenia o termínoch podujatí a dohovorí zmluvné platby ako bolo dohovorené na poslednom podujatí 2013 v Kavečanoch.
 13. Výbory sa ďalej zaoberali organizáciou Večera víťazov, ktoré sa z technických dôvodov uskutoční s pôvodnými lístkami v Košickej Polianke, Pán Vojčík do nasledujúceho dňa oboznámi záujemcov na internetovej stránke o zmene konania Večera víťazov, čestnými hosťami sú členovia časomiery a zdravotného zabezpečenia z roka 2013.
 14. Pán Grega vyzval na doplnenie príspevkov na zakúpenie koncoročných váz jednotlivých vedúcich klubov, ide o čiastku 64 € za klub.
 15. Záujemci o Večer víťazov môžu zakúpiť vstupenky u pána Gregu alebo Vojčíka v cene 20 €.
 16. Je možné zakúpenie vstupeniek aj u záujemcov, ktorí majú záujem o náš ples a nie sú priamo zapojení do športového diania Cassovia cupu.
 17. Výbory sa stretnú na najbližšom stretnutí začiatkom Marca 2014, kde hlavným programom bude Športový poriadok CC pre rok 2014, preto prosíme cestou mailu na pána Vítka, ako zástupcu jazdcov, alebo na naše diskusné fórum odoslať podnety na doplnenie alebo zmeny pravidiel športového poriadku do konca Februára 2014.
 18. Prebehla podnetná diskusia a záver schôdze.

Zapísal Peter Čonka

O autorovi

webdesignstudio:

Zatiaľ bez komentárov

Chceli by ste vyjadriť svoj názor?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Pridaj komentár