Zápisnica 6. December 2015

Zápisnica 6. December 2015

6. decembra 2015 Zápisnice 0
 1. Prezentácia prítomní páni: Vojčík, Sekerák, Grega, Sucharda, Grossman, Ihnát, Burcák, Čonka,
  neprítomní pani Vidricko, Eližer, Vološiny / ospravedlnení
 2. Zhodnotenie súťažného ročníka došlo k poklesu počtu jazdcov o 15 oproti predchádzajúcemu ročníku, ide o výpočet zo všetkých zaregistrovaných jazdcov. V reálnych číslach v predchádzajúcom ročníku išlo o 848 štartov, v roku 2015 o 801 štartov, správu spracoval p. Vojčík. Zhodnotili sme činnosť technického komisára, časomiery a zdravotného zabezpečenia za súťažný rok 2015 veľmi pozitívne. Od pána Vítka ako zástupcu jazdcov sme nedostali žiadne podnety od jazdcov. Prerokovali sa možnosti zmien udelení Putovného pohára bez nových zmien, je určená pre najrýchlejšieho jazdca, ako bola na počiatku založená sponzorom vázy pánom Kapajčíkom .Poďakovali sme za pomoc jednotlivých klubov pri organizácii ISDN 2015.
 3. Prerokoval sa postupový kľúč na základe vykosti postupujú:
  • z triedy Junior do triedy Hobby postupujú 4 jazdci: Valečko Tadeaš, Smoľar Radovan, Kandra Patrik, Vološiny Marek,
  • z triedy amatér do Hobby postupujú 4 jazdci: Mikolaj Pavol,Ivan David, Pehanič Peter, Kožurko Miroslav
  • z triedy Hobby do Profi postupujú 3 jazdci: Sekerák Richard, Bernát Radovan, Sedlák Samuel.
 4. Prerokoval sa prestupový kľúč na základe veku prestupujú:
  • z triedy Junior do Amatér prestupujú jazdci: Koľ Tomáš, Čonka Peter, Adamišin Adam, Marek Ondrej
  • z triedy Amatér do Veterán prestupujú jazdci: Mathé Radomir, Tomáš Robert, Bodnár Marek, Kriško Miroslav, Stolár Miroslav, Mihaličko Rastislav.
  • z triedy Hobby a Prof do triedy Veterán neprestupuje žiaden jazdec.
  • z triedy Veterán do Superveterán prestupujú jazdci: Kapajčík Peter, Halász Štefan, Vajda Miroslav st.
  • z triedy Dorast do Junior prestupujú jazdci: Kažimír Adam, Vavrek Damián.
 5. Prehodnotil sa spôsob štartu ruky nad riadidlami, 1 hlas bol proti , spôsob zostáva zachovaný, pretože sme nezaregistrovali tak veľké množstvo predčasných štartov
 6. Výbory sa dohodli na nákupe 10 sad koncoročných váz cca 400 euro, debet v účte 20 euro, poplatok za internetovú stránku 100 euro, nutné vyplatiť z jednotlivých toho roku aktívnych klubov p. Gregovi po 70 euro do 15 decembra 2015.
 7. Riešil sa spôsob odovzdávania koncoročných váz, hľadáme miesto a organizátora, zatiaľ bezúspešne.
 8. Prerokovalo sa využívanie internetovej stránky CC, hlavne jeho negatívnej diskusnej časti, ukladanie videí na stránku pre jej pomalosť žiaľ nie je vhodné.
 9. Uvažovalo sa formou diskusie o zriadení kategórie Oldsboys nad 60 rokov štart so Superveteránmi, hodnotenie osobitné bude témou prerokovania ďalšej schôdze.
 10. Prerokovala sa príprava športového poriadku na rok 2016, vzhľadom na možnú zmenu pre ponuku klubu Kechnec že toto podujatie bude motokrosovým špeciálom so štartom z motokrosovej rampy.
 11. Bodovanie výsledkov na súťažný rok 2016 zostáva bez zmeny oproti roku 2015
 12. V bohatej diskusii sa preberalo aj poradie štartov v zlúčených skupinách, napr SV + Amatér, kde by bolo vhodné uprednostniť v štarte rýchlejšiu skupinu.

záver schôdze zapísal Peter Čonka

O autorovi

webdesignstudio:

Zatiaľ bez komentárov

Chceli by ste vyjadriť svoj názor?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Pridaj komentár