Zápisnica 22. November 2016

Zápisnica 22. November 2016

22. novembra 2016 Zápisnice 0

Zápisnica zo schôdze vedenia klubov seriálu Cassovia cup, konanej 21.11.2016 v Košickej N Vsi

Prítomní: pp. Ihnát Ladislav, Vítko Ľubomír, Sucharda Jaroslav, Grossman Pavol, Sekerák Miloš, Burcák Jaroslav, Medvec Jozef, Parlag Peter, Grega Vladimír, Vojčík Radoslav, Čonka Peter.

 1. Zhodnotený bol priebeh uplynulého ročníka seriálu CC, vyjadrili sa k nemu jednotliví organizátori, časomiera a zdravotné zabezpečenie. Všeobecne nebolo väčších námietok. Pre hladký priebeh podujatí však bolo znova upozornené na osobné preberanie čipov, aby nebolo možné si ich zameniť. Na odovzdávaní koncoročných váz na Večeri Víťazov budú odovzdané vázy aj kategórii Olds Boys, a však pre úbytok jazdcov v tejto kategórii sa nepočíta na rok 2017 s touto kategóriou. Znova je nutné pripomenúť, že podnety na nový športový rok je možne podať aj na zástupcu jazdcov, ktorým stále je pán Vítko Ľubomír z Kechneca. Zatiaľ na úrovni diskusie prebehla rozprava o možnosti zapojenia jazdcov z iných krajov. Podnety na ich hodnotenie a započítanie ich výsledkov očakávame aj od našich jazdcov. V prípade rozumného konsenzu by mohli byť zapájaní aj v kategórii Veterán či SV, nielen v Profi. Ďalej boli rozdiskutovaní vlajkári na podujatiach , ich bezpečnosť, vek a pohlavie.
 2. Prebratá bola výsledková listina za rok 2016 podľa jednotlivých kategórií, v zápisnici ju neuvádzame, nakoľko bez zmien je zverejnená na oficiálnej stránke.
 3. Prestupový kľuč vzhľadom k veku: z kategórie Junior do kategórie Amatér po dovŕšení predpísaného veku prestupujú od začiatku roku 2017 pp.: 70.Bodnár Peter, 72 Kalafut Rasťo, 313 Dutko Patrik, 311 Ondov Daniel, 122 Spišák Erik, 000 Dzurisko Stano, 385 Ferenc Ladislav, 71 Hudák Martin, 253 Požonský Lukáš.
  • Z kategórie Amatér do kategórie Veteran pre dovršenie veku neprestupuje žiaden jazdec.
  • Z kategórie Dorast neprestupuje žiaden jazdec , kategória Lady jazdí bez obmedzenia veku.
 4. Postupový kľúč vzhľadom na podané výkony a umiestnenie, výbory rozhodli nasledovne:
  • Z kategórie Amatér junior do kategórie Hobby postupujú jazdci : 60. Cmarík Timotej, 143 Timko Daniel, 175 Labuzik Slavomír, 47 Lipjanec Silvester, 766 Jedinák Adrián, 300 Vaško Frederik.
  • Z kategórie Amatér do kategórie Hobby postupujú jazdci : 690 Parlag Peter, 755 Raškevič Pavol, 251 Raškevič Peter, 899 Haňo Vladimír, 2 Hreháč Vladimír.
  • Z kategórie Hobby do kategórie Profi postupujú jazdci: 375 Valečko Tadeáš, 068 Lukáč Urban, 818 Šolc Lukáš, 124 Vološiny Marek, 471 Záhumenský Peter, 796 Pleško Branislav.
 5. Rozkalkuloval sa nákup koncoročných trofejí, je ich 33 kusov. Na zaplatenie internetovej stránky a nákup váz sa vyzbieralo 820 euro, k čomu sponzorsky prispel aj pán Sekerák, jednotlivé kluby prispeli na spomínané aktivity sumou po 110 euro
 6. Večer Víťazov. V snahe zachovať doterajší štandard a odovzdať ocenenia slávnostnou formou, rozhodli výbory nasledovne: Večer víťazov prichádza do úvahy najskôr v mesiace január . Nakoľko nikto z prítomných neplánuje organizovať Večer víťazov, týmto vypisuje verejnú ponuku pre záujemcu o usporiadanie tohto podujatia. Prípadní záujemcovia nech sa nahlásia u pána Vladimíra Gregu.
 7. Prehodnotila sa oficiálna stránka Cassovia cup-u ako zastaralá a výbory plánujú v zimných mesiacoch zrepasovať tútu stránku
 8. Prebehla počiatočná diskusia o pripravovanom Športovom poriadku na rok 2017. Zo strany technického komisára preberal sa podaný protest na výšku stolíkov u vzrastovo nižších jazdcov.
  Športovému poriadku bude venované zvláštne stretnutie, zatiaľ ale prosíme jazdcov o podnety a návrhy, ktoré by sme mohli do tohto poriadku zakomponovať.
 9. Rozoberal sa približný plán podujatí na budúci športový rok, približné termíny konania, možnosť osloviť jazdcov v Rudníku o nulté podujatie. Do času tvorby kalendára bude známa možnosť usporiadania podujatia v Rožkovanoch. Na sprístupnení trate sa pracuje. Nakoľko s doterajšou časomierou bola vyjadrená spokojnosť, osloví do konca roka 2016 pán Grega pána Štancla a pokúsi sa dohodnúť doteraz platiace podmienky. Bude potrebné dohodnúť zmluvu aj s pánom Hudákom, kde tak isto výbory boli so zdravotným zabezpečením spokojní.
 10. Prebehla bohatá a prieteľská diskusia

Zapísal Peter Čonka

O autorovi

webdesignstudio:

Zatiaľ bez komentárov

Chceli by ste vyjadriť svoj názor?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Pridaj komentár