Výsledky z tretieho podujatia cassoviacupu zo Zeleného dvora