Mimoriadne zasadnutie vedúcich klubov.

Mimoriadne zasadnutie vedúcich klubov.

4. septembra 2018 Všeobecné 0

Zápisnica z mimoriadneho zasadania vedúcich klubov zo dňa 3.sept 2018

Na podnet viacerých činovníkov vo veci disciplinárneho pokračovania pre porušenie športového poriadku na podujatí v Budimire, bola zvolaná mimoriadna schôdza za účasti p. Imricha Ľubomira a Havrilu Roberta
Prítomní:pp Grega, Grossman, Burcák, Medvec, Sucharda, Ihnát, Vítko, Vojčík, Čonka.
Prítomní hostia pán Ľubomír Imrich , neprítomní p-Havrila.

Išlo o nerešpektovanie mávanej žltej vlajky pre poranenie jazdca za horizontom lavice, kde už prebiehali záchranárske práce a následné hrubé a nešportové správanie voči činovníkom.

Po prediskutovaní predmetnej veci sa rozhodlo posudzovať oboch jazdcov zvlášť.
Po podaných návrhoch vedenie CC rozhodlo jednomyseľným hlasovaním p.Imrichovi odňať body za druhú rozjazdu v Budimíre a udelilo podmienečné vylúčenie z podujatia na 2 roky, teda 2O18,2O19 , pán Imrich svoj podiel viny uznal a dotknutým činovníkom sa osobne ospravedlnil.

Pána Havrilu sme po prediskutovaní oslovili zo schôdze telefonicky ako konferenčný hovor, svoje správanie oľutoval a dotknutým činovníkom sa ospravedlnil, avšak nebol spokojný z ďalšími rozhodnutiami , ktoré však bude musieť rešpektovať. Pánu Havrilovi boli odňaté body z oboch rozjázd v Budimíre a udelené podmienečné vylúčenie z podujatí na roky 2018,2O19,2O2O rozhodnutie odsúhlasili právoplatní činovníci jednomyseľne.

Podmienečným vylúčením výbory myslia akýkoľvek priestupok voči športovému poriadku CC alebo voči činovníkom podujatia.

V budúcnosti budú výbory zvažovať aj nebezpečný spôsob jazdy počas podujatia pre zníženie možnosti poranenia jazdca samotného ako aj ostatných zúčastnených.

Zapísal Čonka Peter

O autorovi

Miloš Sekerák:

Zatiaľ bez komentárov

Chceli by ste vyjadriť svoj názor?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Pridaj komentár