História

Dostalo sa nám cti a priestoru prezentovať, čo sa terénneho, organizovaného deje na východnom konci našej krásnej krajiny. Samozrejme, aby som neurazil ostatných, chcem poznamenať, že budem vypovedať z môjho pohľadu .Teda , čo to ten Cassovia cup vlastne je a ako vznikol.

V prvom rade musím podotknúť, že som členom motoklubu enĎuroteam Košice, na čele ktorého stojí pán Pavol Grossman známy ako Pegy, so športovým areálom v prenájme na Zelenom Dvore v Košiciach, areál ktorý už odviezol na svojom chrbáte aj súťaže svetového formátu. V tomto krásnom prostredí severne od Košíc sme sa snažili v minulosti najprv organizovať v priebehu roka dvoje pretekov a to jarné uvítanie a jesennú rozlúčku, tak to bolo do roku 2003. No v roku 2004 sa klub snažil vtiahnuť do areálu viac jazdcov a pripraviť viac súťaží, preto založil tzv, Tricross Cup, ktorý sa snažil stať tradíciou, išlo o aprílovú súťaž s názvom Jarné otvorenie, následne júlový Závod leta a októbrové Jesenné zúčtovanie. Ale už v roku 2004, aby nebola nuda jazdiť po jednej trati, sa do kalendára miestnych podujatí pripája v auguste enduroklub vo Vyšnom Medzeve na čele s pánom Viktorom Havlinom a v septembri Združenie priaznivcov motokrosu v Slanci, ktorý má vo vedení pána Milana Dubócziho, v októbri sa podarilo stihnúť priateľské jazdenie aj v Košickej Polianke, ktoré usporiadal člen nášho klubu Tomáš Horňák.

V zápisnici zo spoločných zasadaní výborov, ktoré začali spolu fungovať na rok 2005 čítam-Kluby pripravia na rok 2005 spoločnú športovú akciu, ktorá nesie názov Východoslovenský pohár v country crosse, ktorý da bude konať ako 6 dielny seriál za organizačného vedenia ZO SZTŠ- obecného združenia priaznivcov motokrosu v Slanci a motoklubu enĎuroteam Košice. Pán Dubóczi dal pripraviť podklady a scenár týchto pretekov profikom, redaktorom časopisu, ktorý teraz čítame. Už v roku 2005 na začiatku sme sa uzniesli na spoločnom názve Cassovia cup, nakoľko podujatia nepsahovali hranice chotára Košice a Košice okolie – v tom roku súťaž sa otvárala i končila v Slanci a EnĎuroteam Košice a Vyšný Medzev rovnako pripravili dve podujatia. Časté zasadania dali základy všetkým pravidlkám tejto hry, rozdelili súťaž na kategórie a to dorast , kde mohli jazdiť deti na motocykloch do 85 ccm a po dosiahnutí veku 16 rokov v tejto kategórii končili, vznikla kategória linencovaných a nelicencovaných jazdcov , čo tvorilo roky jablko sváru ,kto je teda kto, kedy je licencovaný a kedy nie, jasné bolo len, že licencovaní, teda skupina A sú jazdci I a II výkonnostnej triedy jazdiaci súťaže SMF v B- čku zostali Hobby jazdci SMF a veteráni a tí ktorí roky nevlastnbia licenciu. Zač ala sa črtať skupina C, začiatočník, ktorá mala na samom začiatku neveľa jazdcov a celý seriál jazdilo asi 55 jazdcov. Každá kategória štartuje raz dopoludnia, raz popoludní, začali sme hľadať možnosti ozvučenia, možnosti zvlhčovania trate, bufety,. Chrarakter bol pre dorast motokrosový s naštartovanými motocyklami na štartovnom rošte a pohľad na 10-15 jazdiacich detí pritiahol vždy veľa divákov , Starší jazdili aj s kusom lesa podľa pravidiel cross aountry, s vypnutými strojmi, ale pri zvyšovaní počtu jazdcov sme tomu boli radi aj s z bezpečnostných dôvodov. Typickým na Zelenom dvore boli štarty dospelých dokonca stojacich pred svojim motocyklom čelom k prednému kolesu. Po ujednotení pravidiel táto tradícia vypadla. Rok 2006 prináša nových organizátorov do Cassovia cup-u a to Petra Kapajčíka jarnou traťou v Novej Polhore, ktorý ukázal, že aj v poli sa dá naťahať ťažké podujatie . S tým, že do pohára pribudla trať v Družstevnej p Hornáde pod vedením Ondreja Štofku, išlo o päť podujatí , a aby sme nekolikdovali s motokrosom a CC SMF, naše podujatia sme nezdvojovali , pretože sa ich zúčastňovali aj jazdci, ktorí sa zúčastňovali aj súťaže SMF. .Samozrejme usporiadatelia z Košíc, Medzeva a Slanca , patrili do tejto pätice. Súťaže sa usporiaduvajú všetky v nedeľu, aby sme dotiahli aj viac divákov. Stanovujeme jednotné štartovné na 300 Sk, čo v podstate ledva vracia prostriedky na prípravu pretekov. V roku 2006 súťaž v Slanci prebieha dokonca ako memoriál Juraja Kočergina , kde privítali aj širokú rodinu významného činovníka v tomto športe. Koniec sezóny usporiadava pre účastníkov podujatia malý ples enĎuroteam Košice v priestoroch milého pána Leskyho, ktorému aj touto formou ďakujeme,veď sa nás bolo zabaviť vyše sto a zistili sme že všetci vieme spievať s karaoke, ba všetci na to vedia aj tancovať.. Rok 2007 bol hotovým treskom, jazdí sa 10 podujatí, jeden organizátor jeden pretek, Prvého púšťame pána Vladimíra Gregu ako nováčika s jeho rýchlou traťou v Budimíre, druhým nováčikom bol pán Ihnát z Kechneca, ktorý v štrkovej bani pripravil so svojimi chlapcami z klubu podujatie na vysokej úrovni a organizátori sa začali predháňať pripravenosťou na podujatie. Na jar nás víta starosta Stropkova spolu s pánom Príbockým na vršku nad mestom, ktoré ešte toľko motocyklistov nevidelo. V krásnom prostredí Kojšova situoval svoju trať pán Macinský. Pán Barna s divácky zaujímavými prvkami na trati v obci Vechec pri Vranove mal už elektronickú časomieru, takže na chvíľočku nechal oddýchnuť neunavného Rada Vojčíka, ktorý aj s pomocníčkou roky ručne spracovával bodovanie. Peloton jazdcov sa rozrástol na 120 , najviavc sa zaplnila trieda C začiatočník, ale 60 motoriek sme nechceli mať na 5 minútových tratiach, preto ju delíme podľa kubatúry a charakteru motora na CX1 a CX2 , dvojtakty a veľké štvrotakty. Podujatia začinajú zaberať čas až do 19. hod večer , preto začíname menšie kategórie zlučovať , pre stále reptanie a nespokojnosť jazdcov zasadáme, cibríme pravidlá, oznamujeme na internete, vadime na na Chat-e, máme stanovených vždy troch šefov výborov , kde jedným z nich je aj organizátor a táto trojka tvorí jury, ktorá súdi a rieši problémy na mieste činu. Samozrejme po každom preteku a vyhodnotení sa udeľujú vázy a strieka šampanské a na konci posledného podujatia sa ešte udeľujú vázy prvým trom v každej kategórii za celý rok. Ustanovili sme inštitút najrýchlejšieho jazdca , ktorý preberá po každej súťaži veľkú putovnú vázu, a na nej pribúda štitok s menom víťaza Prestriedali sa nej mená Robert Kapajčík, Jaro Čech, Peter Podhorský , Peter Kapajčík ,Valer Garaj, ale aj Števko Svitko, ktorý tohto roku bol hosťom na Zelenom dvore.. Treba povedať aj to, že toto všetko pripravuje roky hrstka zanietencov, ktorá nezarobí za tieto podujatia ani na slanú vodu, ale skôr vyberie z vlastnej peňaženky. Konštatujeme, že motocykov pribúda, a motajú sa kade tade aj po teraz už zakázaných lesoch. Pravdepopdobne sa tam budú motať aj naďalej, ale podaroilo sa nám stiahnuť chlapcov „ z hôr „ na organizovaný seriál, za ktorým netreba ďaleko cestovať, trvá jeden deň a štartovné nie je vysoké. Takto môžu porovnávať svoje sily vo vyrovnaných skupinách a snažia sa nevynechať ďalšie podujatie, pretože inak strácajú body. Čo dodať , motocykle sú svojimi výkonmi možno povedať rovnaké, ale postupne sa zvýšila hodne aj jazdecká zdatnosť, čo vidieť na zvyšujúcej sa rýchlosti pretekárov, Jazdci môžu bodovať naozaj len s dobre priraveným strojom a dobrou kondíciou.. Vysoko si ceníme, že teraz v období „honu na motocyklistov“ takmer pri každej obci vzniká menšia , či väčšia terénna motocyklová trať a pribúdajú záujemci, ktorí by chceli Cassoviu spoluorganizovať. Myslíme, že pravidlá našich podujatí sa celkom dobre ustálili a ako máme vedomosť , používajú sa aj s rovnakým zaradením jazdcov aj na ostatných voľných pretekoch vo východoslovenskom regióne. Na záver by som chcel povedať, že nebude veľmu cieľom zvýšiť počet podujatí nad desať , pretože potom začínajú kolidovať s inými zaujímavými motoristickými podujatiami SMF . Prakticky aj v roku 2007 každý víkend sa dalo navštíviť alebo odjazdiť nejaké motocyklové podujatie . EnĎuroteam sa chystá aj záver tohopročnej sezóny uzavrieť hodnotiacim miniplesom. Nesmeiem však zabudnúť , že hlavný kalendáár, , predpisy , zmeny , fotky z podujatí a hádky na chat-e, lebo každému nevyhoviete, prebiehajú na adrese www.endurokosice.szm.sk a výsledky spravuje na krásnej stránke Miro Hajduk s Veronikou Prokopovou s adresou www.cassoviacup.szm.sk.

Na záver musíme spomenúť aj najrýchlejšie duše, takže v tomto roku prvé až tretie miesto v kategórii A obsadili jazdci Garaj, Barna a Robo Kapajčík, v kategórii B stráli na bedni Cienky , Vojakovič , Dobránsky , v kategórii Cx1 – Čarný, Rožnovjak, Balčík , v triede Cx2 –Forrai,Valyik, Antoňák, medzi veteránmi najlepší boli Leskovjanský Peter sn.., Kapajčík Peter, a Gonda Peter, Medzi deťmi do 65 ccm najvyjazdenejší z našich nádejí bol malý Robo Horenský, Jarko Dubóczi a Filip Fiľavský,, v doraste s motocyklami do 85 ccm silná trojka Popovicz Jurko, Postredný Jarko a Jaroš Igor jn.. Toľko na záver a tešíme sa na Vás všetkých a ďalšich nových na budúci rok.

2010 – Rotor Slovakia s.r.o.
– Peter Leskovjanský
2009 – ASKOF s.r.o
– František Kolibár
2008 – ASKOF s.r.o
– František Kolibár